افسانه واحدی

متولد:

۶ - ۹ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

مهندسی مواد

متالورژی استخراجی ، دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، کارشناسی معدل , ۱۴.۲۳

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳

شرکت لوله و ماشین سازی ایران

، مهندسی شیمی