سعیده علیشاهی

متولد:

۲۲ - ۱ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

مدیریت کسب و کار

مدیریت ، دانشگاه علمی کاربردی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲

ارقام نگر

، مسئول دفتر

شهریور ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳

طلیعه حریم نور

، مسئول دفتر

آبان ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴

نوین

، مسئول دفتر