ساناز محمدبیگی

متولد:

۱۰ - ۱۲ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲

موسسه یوسیمس

، مسئول دفتر

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

موسسه اعزام دانشجو

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری (Accounting)

80% Complete

نرم افزار هلو

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی