نوشین گیلوری

متولد:

۱ - ۱۲ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

نرم افزار

نرم افزار ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی

خلاصه فعالیت‌ها , در حال حاضر دانشجو هستم

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱

شرکت نرم افزاری مسیر سامانه/ مجتمع فنی تهران

، مسئول دفتر

خرداد ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۳

انتشارات تزکیه

، سایر

، کارشناس

تیر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴

نرم افزاری مهر افراز آسیا

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس

مهر ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۶

بازاریابان ایرانیان زمین

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

100% Complete

رفتار سازمانی

80% Complete

مدیریت آموزشی

100% Complete

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

100% Complete

مدیریت کارکنان

100% Complete

Self Management (مدیریت بر خویشتن)

100% Complete

مدیر

80% Complete

ارتباط موثر

100% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Microsoft SQL Server

40% Complete

ASP.NET

20% Complete

Adobe Premiere

40% Complete

Adobe Photoshop

40% Complete

Windows

80% Complete

Internet

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری