عطیه اسمعیلی چقابلکی

متولد:

۱۳ - ۱۰ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تاکنون

مهندسی صنایع

صنایع ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۳

بیمه سامان

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

آبان ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴

بیمه بانک ملت

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

آذر ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

ماهان نت

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵

برند مایکیچن

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Marketing and sales (فروش و بازاریابی)

80% Complete

Photoshop

100% Complete

Corel

100% Complete

ICDL

100% Complete

Internet

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری