عبدالله سلامت

متولد:

۲۲ - ۳ - ۱۳۷۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری