رزومه اصلی

Hossein Pirlou

متولد:

۷ - ۱۲ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۳ تاکنون

کمیته امداد امام خمینی

، مسئول دفتر

، مسول رسیدگی به امور دانشجویان

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت اجرایی

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی