رزومه اصلی

شعله فرقانی

متولد:

۲۱ - ۴ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۷۹ تاکنون

اتاق عمل

اتاق عمل ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه معدل , ۱۵

خلاصه فعالیت‌ها , بعد از اخذ مدرک کاردانی در دانشگاه به مدت 12 سال است با مهارت کامل مشغول به کار هستم و در دوره های باز آموزی و تازه سازی علم روز شرکت داشته ام دارای 500 ساعت آموزش مجدد و به روز رسانی معلومات هستم

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۷۹ تاکنون

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کاردان اتاق عمل

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : بعد از اخذ مدرک کاردانی از دانشگاه عدوم پزشکی به مدت 12 سال است که در بیمارستان فعالیت دارم به صورت استخدام پیمانی هستم و دوره های باز آموزی و به روز رسانی معلومات را با موفقیت به مدت 500 ساعت گورانده ام

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کار در اتاق عمل و کمک جراحی

100% Complete

ابزار جراحی عمومی . چشم . زنان ......

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری