حسین ر

متولد:

۳ - ۸ - ۱۳۵۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲

حسابداری

مالي ، دانشگاه شهید باهنر کرمان