رزومه اصلی

جواد خلیق

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۵۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲

روانشناسی

کودکان ، دانشگاه فردوسی مشهد ، کارشناسی معدل , ۱۵

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی