نازنین ابراهیمی

متولد:

۲۹ - ۲ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

گرافیک

گرافيك ، دانشگاه آزاد اسلامی-پرند