رزومه اصلی

سعید امینی

متولد:

۷ - ۱۰ - ۱۳۶۶

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تاکنون

عمران

کارهای عمومی ساختمان ، دانشگاه غیر انتفاعی رحمان رامسر معدل , ۱۴.۳

۱۳۸۸ تاکنون

عمران

تکنولوژی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند ، کارشناسی معدل , ۱۵.۱۹