متولد:

۱۷ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

سینما

تصویربرداری و عکاسی ، دانشگاه علمی کاربردی واحد هنر رشت معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۴

شرکت راش فیلم

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری