رزومه اصلی

احمد کارگر نیاری

متولد:

۱۳ - ۶ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مهندسی عمران

عمران ، دانشگاه محقق اردبیلی ، کارشناسی معدل , ۱۵.۶۳

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مهندسی عمران

زلزله ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۸۲

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳

قرارگاه خاتم الانبیاء

، مهندسی عمران/ معماری

، کارآموزی در پروژه وصال شهرک کارشناسان

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ارزیابی ریسک لرزه ای پل ها در سیستم حمل و نقل

60% Complete

طراحی سازه با استفاده از آیین نامه های معتبر

80% Complete

مدل سازی غیرخطی سازه های مهم

80% Complete

SAP 2000

100% Complete

ETABS

100% Complete

SAFE

100% Complete

OpenSees

80% Complete

seismoMatch

80% Complete

AutoCAD

60% Complete

Abaqus

60% Complete

CSI bridge

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

ترکی

100% Complete

علایق و فعالیت‌ها

ورزش

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی