زهرا خدادوست گلی

متولد:

۲۳ - ۱۱ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

فناوری اطلاعات IT

فناوری اطلاعات IT ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی ارشد