رزومه اصلی

سید ایمان حجازی

متولد:

۲۷ - ۶ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تاکنون

حسابداری

مالی ، دانشگاه قائم شهر معدل , ۱۴.۲۳

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۷

بیمه ایران نمایندگی زیبافر

، مسئول دفتر

، صدور بیمه نامه

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۸۹

شرکت ارتا کاو

، منابع انسانی و آموزش

، حقوق و دستمزد

، کارشناس

خرداد ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۴

شرکت تراورس

، منابع انسانی و آموزش

، حقوق و دستمزد

، کارشناس

شهریور ۱۳۹۴ تاکنون

بیمه ایران نمایندگی ملکی فر

، سایر

، مسئول صدور