رزومه اصلی

هادی مهندس

متولد:

۱۲ - ۸ - ۱۳۷۴

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

Petroleum Engineering

Drilling ، دانشگاه Of Tehran ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Matlab

80% Complete

Microsoft Word

60% Complete

Drilling Office

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی