محمد تاجیک

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه علوم تحقیقات ساوه ، کارشناسی معدل , ۱۴.۸

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه کاشان ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۳

ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐفش وﯾﻨﺮ

، مالی و حسابداری

، کارشناس

اسفند ۱۳۹۴ تاکنون

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﯿﻦ اﻫﻮرا

، مالی و حسابداری

، کارشناس

اسفند ۱۳۹۳ تاکنون

ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺘﯿﻞ و ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد

، مالی و حسابداری

آذر ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮدرو

، مالی و حسابداری

بهمن ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۳

کارخانه قوطی سازی تکمیل

، مالی و حسابداری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

فناوری اطلاعات (IT)

100% Complete

مهارت هفت گانه icdl

100% Complete

حسابداری داخلی

100% Complete

حسابداری بهای تمام شده

100% Complete

حسابداری بازرگانی

100% Complete

کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی

100% Complete

تجزیه و تحلیل مالی

100% Complete

تحریر دفاتر قانونی

100% Complete

حسابداری حقوق و دستمزد

100% Complete

حسابداری و حسابرسی

100% Complete

مالی و حسابداری

100% Complete

طراحی وب سایت

60% Complete

نرم افزار مالی فرا پیام

100% Complete

تولید و طراحی نرم افزار

60% Complete

نرم افزار هلو

100% Complete

نرم افزار مالی تدبیر

100% Complete

نرم افزار سپیدار سیستم

60% Complete

نرم افزار مالی همکارن سیستم

60% Complete

نرم افزار حضور و غیاب

80% Complete

نرم افزار رافع

80% Complete

نرم افزار حقوق و دستمزد (مهفا)

60% Complete

نرم افزار فروش همکاران سیستم

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

انگلیسی

60% Complete

مختصری از من

آموزش حسابداری ، حسابداری بازار کار ،نرم افزار های حسابداری و کامپیوتر و مهارت هفتگانه icdl با مجوز مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای از سال 91 تا به حال در آموزشگاههای فنی و حرفه ای سابقه فعالیت می باشم.