رزومه اصلی

وحید یاورپور کردستانی

متولد:

۲۵ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

بیوتکنولوژی

میکروبی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۲

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

سلولی و مولکولی

ژنتیک ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، کارشناسی معدل , ۱۴.۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Windows

80% Complete

SPSS

60% Complete

Network

80% Complete

Minitab

40% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی