سیدمحمدطاهر هاشمی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸

حسابداری

حسابداری و سیستم اطلاعات مدیریت ، دانشگاه ایالتی اوکلاهما کشور آمریکا ، کارشناسی

پیشینه شغلی

دی ۱۳۶۵ تا اردیبهشت ۱۳۶۹

شرکت نفتی Chevran

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

شهریور ۱۳۷۰ تا تیر ۱۳۷۴

شرکت آلومینیوم المهدی

، مالی و حسابداری

مرداد ۱۳۷۴ تا تیر ۱۳۸۲

شرکت بذر جنوب

، مالی و حسابداری

، مدیر ارشد

تیر ۱۳۸۲ تا تیر ۱۳۸۴

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ایران ( OIEC)

، مالی و حسابداری

تیر ۱۳۸۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۰

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (IOEC)

، مالی و حسابداری

اردیبهشت ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱

شرکت گلوبال پترو تک دبی

، مالی و حسابداری

آبان ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۵

شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس وابسته یه IOEC

، مالی و حسابداری

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

رهبری