رزومه اصلی

فضل اله سیدی نیا

متولد:

۲۸ - ۱۰ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کارشناسی معدل , ۱۷.۱

پیشینه شغلی

دی ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۷

اداره کل تعاون استان کرمان

، سایر

، کارشناس تعاون

، کارشناس

خرداد ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۸۸

همکاران سیستم

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس پشتیبانی نرم افزارهای مالی و اداری

، کارشناس

تیر ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۰

معدنکاری اولنگ

، منابع انسانی و آموزش

، مسئول کارگزینی و آموزش

مرداد ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۴

آریا جنوب ایرانیان

، منابع انسانی و آموزش

، رئیس کارگزینی

اردیبهشت ۱۳۹۴ تاکنون

گسترش راه و معدن شهسوار ماشین

، منابع انسانی و آموزش

، رئیس کارگزینی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL

60% Complete

ISO 9001 و 14001 ISO و OHSAS 18001

60% Complete

ISO 10015

20% Complete

حسابداری مالی - همکاران سیستم

60% Complete

منابع انسانی همکاران سیستم

100% Complete

حقوق و دستمزد همکاران سیستم

100% Complete

جبران خدمات راهکاران سیستم

20% Complete

منابع انسانی راهکاران سیستم

100% Complete

زبان

انگلیسی

20% Complete