علی اصغر نازک کار ماهر

متولد:

۲ - ۴ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مهندسی صنایع

تولید صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی معدل , ۱۵.۰۲

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت بیدستان قزوین

، مهندسی صنایع

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL1,2

80% Complete

Minitab

80% Complete

MSP

60% Complete

برنامه نویسی وب

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete