حسن سرداری

متولد:

۱۴ - ۱۱ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵

شرکت پیشتازان (loewe wifi)

، سخت افزار و شبکه

، کارشناس