Matanat Paahoo

متولد:

۲۹ - ۷ - ۱۳۶۸

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی هسته ای

چرخه سوخت ، دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی ارشد

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

مهندسی شیمی

پتروشیمی ، دانشگاه تبریز ، کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

بورس

20% Complete

بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار۱

20% Complete

Robotic

20% Complete

پالایش نفت

80% Complete

ICDL

100% Complete

Matlab

40% Complete

Adobe Photoshop

80% Complete

مهارت های جست و جو (Search)

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Windows

100% Complete

Network

100% Complete

HYSYS

40% Complete

Ansys

40% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Fortran

40% Complete

زبان

ترکی

100% Complete

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی