هادی دهقانی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۵۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴

عمران

سازه ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی ارشد