رزومه اصلی

فائزه سلطانی

متولد:

۱۲ - ۱۲ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی ، کارشناسی معدل , ۱۶

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

دارای روابط عمومی خوب، به همین دلیل فکر میکنم میتوانم ارتباط خوبی با ارباب رجوع داشته باشم بنابراین فکر میکنم در سمت هایی که ارتباط با ارباب رجوع بسیار مهم است میتوانم از عهده ی این کار بخوبی بربیایم.