بهناز فرامرزیان

متولد:

۲۴ - ۶ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

زیست شناسی

علوم گیاهی ، دانشگاه پیام نور مراغه ، کارشناسی معدل , ۱۵.۸۷

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

بیوتکنولوژی

میکروبی ، دانشگاه موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۲۸

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۴ تاکنون

سازمان انتقال خون ایران

، پزشکی درمانی/پرستاری/

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زیست شناسی سلولی مولکولی

100% Complete

بیوتکنولوژی

100% Complete

ICDL1,2

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

ترکی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی