مهدی شیرزاد

متولد:

۱۵ - ۲ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه فیروزکوه

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۵

ره طب پویان

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : 6 سال سابقه مدیریت بازرگانی در شرکت ره طب پویان

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مکاتبات بازرگانی

100% Complete

کامپیوتر

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

اسپانیایی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری