رزومه اصلی

رویا یعقوبی

متولد:

۱۲ - ۲ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰

حسابداری

مالی بازرگانی ، دانشگاه دانشکده فنی بقیه الله قزوین معدل , ۱۶.۵

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴

حسابداری

مالی بازرگانی ، دانشگاه دانشگاه آزاد زنجان ، کارشناسی معدل , ۱۵.۶۵

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۸۱ تا شهریور ۱۳۸۶

شرکت تولیدی پرچ ساز

، مالی و حسابداری

، کمک حسابدار

مهر ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۸

انستیتو نازایی نوید

، مالی و حسابداری

، حسابدار

مهر ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۱

گروه معادن اسکوسنگ

، مالی و حسابداری

، حسابدار

خرداد ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۱

اتحادیه صنف فن آوران یارانه

، مالی و حسابداری

، رییس حسابداری

دی ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲

شرکت فنی مهندسی آرام بنیان

، مالی و حسابداری

، حسابدار ارشد

شهریور ۱۳۹۲ تاکنون

موسسه حسابرسی رقم شناس

، مالی و حسابداری

، سرپرست مالی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

آشنایی با معاملات خرید و فروش فصلی

100% Complete

بهای تمام شده

80% Complete

اکسل

100% Complete

آشنایی با گزارشات ارزش افزوده

100% Complete

آشنایی باصورتهای مالی ودفاتر قانونی

80% Complete

نرم افزارهای مالی

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete