رزومه اصلی

حورا مجاهدطلب

متولد:

۱۳ - ۳ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

کارشناسی مدیریت

مالی ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ، کارشناسی

خلاصه فعالیت‌ها , (دیپلم رياضي) ،

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۳ تاکنون

دبنهامز جام جم

، سایر

، سوپروایزر طبقه ی 2_

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

MS Office

60% Complete