رزومه اصلی

مجتبی حیدری فر

متولد:

۱ - ۳ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

کارشناسی عمران

عمران - عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، کارشناسی معدل , ۱۲.۴۵

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت فرانگر صنعت FIDEC

، مهندسی عمران/ معماری

، سرپرست واحد اجرایی

، کارشناس