رزومه اصلی

sahar s

متولد:

۲۹ - ۳ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۴.۵

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۳۸۴

شرکت پوشینه

، مسئول دفتر

، برنامه ریزی و کنترل

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۸۵ تا آبان ۱۳۸۵

شهرداری

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، اپراتور

، کارشناس

تیر ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۸۹

صندوق مهر امام رضا

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، اپراتور

، کارشناس

تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲

شرکت صنایع گلدیران

، سایر

، کارشناس انبار

، کارشناس

تیر ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت مهرگان سازه اقطاع

، سایر

، کارشناس

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار همکاران سیستم

80% Complete

نرم افزار تدبیر

80% Complete

نرم افزار office

80% Complete

مبانی شبکه

40% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری