رزومه اصلی

محسن مهرابی

متولد:

۲۶ - ۲ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷

منابع طبیعی

شیلات ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی - واحد آبادان معدل , ۱۲.۸۷

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت

، مهندسی برق

، سوپروایزر برق

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۳

شرکت پیمانکاری عمومی ایران

، مهندسی برق

، مسئول دفتر فنی برق وابزاردقیق

، کارشناس

شهریور ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰

شرکت پیمانکاری عمومی ایران

، مهندسی برق

، کنترل کیفیت برق وابزاردقیق

، کارشناس

مهر ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۸

شرکت مهندسی و ساختمان جهانپارس

، مهندسی برق

، تکنسین اجرایی برق

، کارشناس

خرداد ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۷

شرکت پارس حساس

، سایر

، برقکار

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار Office ,Outocad,Navis,ICAPS

20% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی