رزومه اصلی

محبوبه عنبرستانی

متولد:

۱ - ۶ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی ، دانشگاه دانشگاه سراسری آمل ، کارشناسی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۱ تاکنون

تذرو افزار

، مهندسی شیمی

، کارشناس اداری و بازرگانی

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱

شهرداری

، مسئول دفتر

، مدیریت سمینار ها و نشست ها

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۸۹

مدیریت سمینار های شهرداری

کنترل پروژه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Excel پیشرفته

40% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

60% Complete

مدیریت منابع انسانی (فرایند جذب و انتخاب)

40% Complete

Microsoft Power Point

60% Complete

Microsoft Project در حد آشنایی

40% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری