رزومه اصلی

مژگان ملکی

متولد:

۳ - ۵ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

زبان انگلیسی

مترجمی ، دانشگاه پیام نور خرمشهر ، کارشناسی

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳

شرکت ای اس پی نوین پردازان

، سایر

، مسول فروش پشتیبانی و....

، کارشناس

شهریور ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳

مهد کودک دنیای شادی

، سایر

، مربی پیش دبستانی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Office

80% Complete

Windows

80% Complete

Photoshop

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی