رزومه اصلی

مرضیه عظیمی

متولد:

۱۹ - ۵ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۳

حسابداری

مالی ، دانشگاه علمی کاربردی