رزومه اصلی

محمدعلی کرمی

متولد:

۲ - ۵ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲

مکانیک

مکانیک خودرو ، دانشگاه مهاجر اصفهان معدل , ۱۴.۵