شهاب گل خندان

متولد:

۳۱ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندسی صنایع

دانشگاه دانشگاه آزاد دهاقان ، کارشناسی