رزومه اصلی

جواد قدیری

متولد:

۱۹ - ۱۲ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

MeBA

ITM ، دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۴ تاکنون

کارگزاری بورس آثل

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، مدیر فناوری اطلاعات

مهر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴

کارگزاری آتی ساز بازار

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، مدیر فناوری اطلاعات

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete