رزومه اصلی

zahra mazandarani

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۶۳

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مدیریت

امور فرهنگی ، دانشگاه غیرانتفاعی رفاه ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۸۹

شرکت ساختمانی پارسیان

، بازاریابی و فروش

، اداری

آذر ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۱

شرکت رماک وزین

، بازاریابی و فروش

، اداری

تیر ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر

، بازاریابی و فروش

، اداری

فعالیت های داوطلبانه

شنا - دف -

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

اینجانب دانشجوی ترم آخر مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها می باشم .