رزومه اصلی

sourena khosravi

متولد:

۱۲ - ۱۰ - ۱۳۶۰

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

مدیا اینفورماتیک

بیزینس ، دانشگاه APU مالزی ، کارشناسی معدل , ۲.۴

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

اد ویکتوریام -لهستان

، مهندسی صنایع

، کارشناس بازرگانی

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : خارج از کشور

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

ارین یونیک

، بازاریابی و فروش

، مارکتینگ

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : خارج از کشور

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

اسیا ارتباط

، مالی و حسابداری

، فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

100% Complete

فرانسوی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری