رزومه اصلی

علی رضا عباس زاده

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

لیسانس عمران عمران

عمران عمران ، دانشگاه بناب ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۵

اثر افرینان فرم

، مهندسی عمران/ معماری

، مهندس مجری ساختمان