رزومه اصلی

reza janki

متولد:

۲۰ - ۶ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات ، دانشگاه جامع علمی و کاربردی معدل , ۱۵.۶۹

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی کاربردی ، دانشگاه راغب اصفهانی ، کارشناسی معدل , ۱۶.۳

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۸۳ تا تیر ۱۳۸۹

شرکت صنایع امرسان

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، سرپرست نگهداری و تعمیرات

خلاصه فعالیت‌ها : ایجاد سیستم نت پیشگیرانه و سیستم هاي بازدید و اجرا، برنامه ریزي منابع انسانی نت، ایجاد سیستم پیش بینی نیازمندي هاي نت، تشکیل ، کنترل و نظارت بر تیم هاي تشخیص و سازماندهی نیروهاي عملیاتی، انجام پروژه هاي ساخت ماشین آلات و ابنیه (نت ابنیه)، بالا بردن قابلیت دسترسی و کیفیت عملکرد ماشین آلات با تشکیل تیم هاي تئوري و عملیاتی، شناسایی و کنترل شاخص هاي کلیدي عملکرد نت و شاخص هاي مورد توافق مبتنی بر استاندارد هاي 9001ISO، و...

مهر ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۱

شایسته کار نائین

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، مدیر سایت و برنامه ریز عملیات

خلاصه فعالیت‌ها : تدوین استراتژي شرکت با توجه به احکام ستاد حمل و نقل و سوخت کشور، کنترل و برنامه ریزي اسقاط، فروش، و واگذاري خودروها، کنترل و نظارت بر سیستم انبارش قطعات تولید شده، برنامه ریزي ارسال به مقاصد مختلف کارخانه هاي ذوب فلزات و مراکز بازیافت ، کنترل و نظارت بر عملیات پرسنل شرکت و پیمانکاران.

مهر ۱۳۹۱ تاکنون

شرکت تولیدی و صنعتی دمنده

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، معاونت نت و سرپرست برنامه ریزی نت

خلاصه فعالیت‌ها : ایجاد سیستم نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه و سیستم هاي بازدید و اجرا، برنامه ریزي منابع انسانی نت، ایجاد سیستم پیش بینی نیازمندي هاي نت، تشکیل ، کنترل و نظارت بر تیم هاي تشخیص و سازماندهی نیروهاي عملیاتی، تدوین استراتژي نت با توجه به چشم انداز هاي شرکت ، انجام پروژه هاي ساخت ماشین آلات و ابنیه (نت ابنیه)، بالا بردن قابلیت دسترسی و کیفیت عملکرد ماشین آلات با تشکیل تیم هاي تئوري و عملیاتی و...

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

80% Complete

تعمیرات و نگهداری (PM)

100% Complete

حسابداری صنعتی- بهای تمام شده

80% Complete

اتوماسیون صنعتی

60% Complete

سرممیزی ایزو 9001

80% Complete

سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک

60% Complete

FMEA

80% Complete

cmms

100% Complete

اتوماسیون اداری

100% Complete

MS Office

100% Complete

SPSS

80% Complete

AutoCAD

60% Complete

LogoSiemens

100% Complete

MSP

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

کسب عنوان برترین دانشنامه کاربردی در مقطع کارشناسی دانشگاه تحت عنوان پیاده سازی مدل FMEA در نگهداری و تعمیرات ماشین آلات وکیوم فرمینگ

کسب عنوان واحد برتر در پیاده سازی فرایند ها مطابق استاندارد ISO 9001 در شرکت صنایع امرسان

کسب عنوان بهترین و فعالترین مرکز اسقاط خودرو در استان اصفهان و رتبه بندی درجه 1 سایت عملیات در مرکز اسقاط 1414 اصفهان