محمدرضا حمزوی نژاد مقدم

متولد:

۱۲ - ۲ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴

معماری

معماری ، دانشگاه موسسه آموزش عالی سوره معدل , ۱۵.۴

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷

معماری

معماری ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی معدل , ۱۵.۳۸

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

تکنولوژی ساختمان

دانشگاه دانشگاه علوم مالزی (USM) ، کارشناسی ارشد معدل , ۳.۵۱

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵

شرکت مهندسین مشاور کازه

، مهندسی عمران/ معماری

فروردین ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۸۹

شرکت مهندسین مشاور کازه

، مهندسی عمران/ معماری

خرداد ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۶

پروژه شخصی

، مهندسی عمران/ معماری

فروردین ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۶

پروژه شخصی

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، کارشناس

آذر ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت مهندسین مشاور سازیان

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

دی ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت مهندسین مشاور سازیان

، مهندسی عمران/ معماری

فروردین ۱۳۹۱ تاکنون

اسکوترهای زیر دریایی جزیره کیش

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

AutoCAD

100% Complete

Autodesk 3ds Max

60% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Adobe Photoshop

100% Complete

CorelDRAW Graphics Suite

100% Complete

Microsoft Project

60% Complete

Autodesk Revit Architecture

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری