رزومه اصلی

حسام وکیلی زاده

متولد:

۱۵ - ۵ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

مدیریت هتلداری

دانشگاه مرکز آموزش علمی کاربردی مطالعات و مشاوره سیاحتی بنیاد ، کارشناسی معدل , ۱۵.۵۱

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

هتلداری

خدمات پذیرایی ، دانشگاه دانشگاه مرکز آموزش علمی کاربردی مطالعات و مشاوره سیاحتی بنیاد معدل , ۱۲.۵۸

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵

هتلداری

امور اقامتی ، دانشگاه هنرستان کاردانش هتلداری ، دیپلم معدل , ۱۴.۷

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگری ، دانشگاه خوارزمی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تاکنون

هتل پارسیان آزادی

، مالی و حسابداری

، صندوقدار

، کارشناس

بهمن ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۲

هتل پارسیان آزادی

، سایر

، میزبان روم سرویس

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

سرپرست پذیرش هتل

100% Complete

راهنمای هتل (بل بوی)

100% Complete

پذیرشگر 1

100% Complete

پذیرشگر 2

100% Complete

مدیر خانه داری

100% Complete

اتاقدار هتل

100% Complete

Team Building (تیم سازی)

60% Complete

Microsoft Word

60% Complete

Microsoft Power Point

60% Complete

EndNote

80% Complete

AutoCAD

60% Complete

Protel

80% Complete

matrix

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete