رزومه اصلی

مرضیه سادات رباط جزی

متولد:

۱۹ - ۴ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند ، کارشناسی

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶

بیمه ایران

، سایر

، کارشناس

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت