رزومه اصلی

فریده وفایی فرد

متولد:

۱۵ - ۱۰ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مدیریت صنعتی

_ ، دانشگاه غیرانتفاعی بینالود مشهد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴

شرکت جهان افروز

، مسئول دفتر

، مسول دفتر مدیر تولید

، کارشناس