عبدالرضا عزیزی

متولد:

۱۰ - ۶ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

برق

قدرت ، دانشگاه علوم و فنون مازندران ، کارشناسی معدل , ۱۵.۱۸

۱۳۹۵ تاکنون

برق قدرت

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، دانشگاه سمنان ، کارشناسی ارشد

پروژه‌ها

۱۳۹۶

طراحی مبدل درایو سه فاز فرکانس متغیر برای کنترل موتور - شهید ستاری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

درایو و راه اندازی موتور

80% Complete

دوره plc

80% Complete

برق صنعتی

80% Complete

شبیه سازی و طراحی مدارات اکترونیک قدرت و ماشین با نرم افزار متلب

80% Complete

PLC

60% Complete

پروتئوس

80% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete