رزومه اصلی

فاطمه انصاری

متولد:

۲۱ - ۱۰ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

برق

مخابرات ، دانشگاه صنعتی قم ، کارشناسی

پروژه‌ها

۱۳۹۴

پیاده سازی فرستنده وگیرنده مخابراتی با استفاده از تراشه Zynq

پیاده سازی فرستنده و گیرنده با استفاده از قسمت fpga تراشه وبااستفاده از ddsو function generator, وهمین طور فراخوانی سیستم عامل Linux در قسمت arm تراشه و پیاده سازی با استفاده از Linux application.

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

#c

80% Complete

_Windows application_Visual Studio

100% Complete

Xilinx vivado design suite

60% Complete

Proteus

80% Complete

PSpice

60% Complete