رزومه اصلی

محمدجواد ابراهیمی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تاکنون

مدیریت دولتی

مدیریت ، دانشگاه تهران شمال ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت ایده های نوین پارسیان

، هنر/طراحی

، کارشناس ارشد تبلیغات و گرافیک

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Graphic Design (طراحی گرافیک)

100% Complete

Adobe Photoshop - corel-microsoft office

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری